Laatupolitiikka

Kaija Holli

Kaija Holli

”Mikä ihmeen laatupolitiikka, ei vois vähemmän kiinnostaa.” Todennäköisyys saada tällainen kommentti vuonna 2008 tai 2011 oli huomattavasti suurempi kuin marraskuussa 2014. Kahden viimeisen vuoden aikana on laadunhallinta viety yliopistossamme aivan uudelle tasolle. Suuri joukko yliopistoyhteisön jäsenistä on osallistunut sen kehittämiseen. Ilmapiiri ja asenne ovat muuttuneet huomattavasti aikaisempaan verrattuna. Varmuudella voin tämän sanoa tietenkin vain omalta kohdaltani. Se kuinka hyvin olemme työssämme onnistuneet, selviää viimeistään huhtikuussa, kun tänään 27.11. vierailunsa päättävä auditointiryhmä antaa raporttinsa. Ainakin olemme tehneet parhaamme.

Lyhyesti muotoiltuna laatupolitiikalla tuemme yliopiston strategian mukaisia arvoja ja tavoitteita ja vahvistamme yhteisön jäsenten tasavertaisia mahdollisuuksia oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa. Laatujärjestelmän tavoitteena taas on tuottaa johtamiseen ja toiminnanohjaukseen tietoa ja menettelytapoja, joilla jatkuvasti kehitetään koulutuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä henkilöstön osaamista yliopiston strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Ei ole kyse mistään irrallisesta ja tarpeettomasta toiminnasta, vaan toiminnanohjauksen välttämättömästä osasta, jonka avulla ehkä pystymme parantamaan viime aikoinakin esiin nousseita puutteita, kuten osallistamista ja vaikuttamista.

Epäilijä kysyy luultavasti seuraavaksi, että mitä se laatu sitten on. Laatu on oman määritelmämme mukaan järjestelmällistä pyrkimystä tehdä työmme mahdollisimman hyvin, saada aikaan strategisesti oikeita asioita ja vaikuttavia tuloksia. Seuraava kysymys luultavasti kuuluu, että mitä sillä enää on väliä, kun auditointikin on juuri päättynyt. Kyllä on väliä, sillä emme ole tehneet laatujärjestelmää auditoijaa varten, vaan itseämme ja omaa toimintaamme varten. Ulkoisella auditoinnilla voimme kuitenkin varmistaa sen, että järjestelmämme ja toimintamme täyttävät korkeakoululaitokselle asetetut vaatimukset, ja voimmepa vielä saada varteenotettavia kehittämisideoitakin. Laadunhallinta on ja tulee olemaan oleellinen osa johtamista ja toiminnanohjausta, siten osa arkeamme.

Tämä oli laadunhallinnan lyhyt oppimäärä. Niille tiedoksi, jotka arvelevat, että nyt se rehtori on hurahtanut laatupolitiikkaan, että väärin arvattu. Rehtori on vain oivaltanut asioita ja tekee parhaansa, että yliopistossamme kaikki toiminta tukee strategian mukaisia arvoja ja tavoitteita.

Kaija Holli
rehtori