Vaalipaneeli

Harri Melin

Harri Melin

Osallistuin asiasta kiinnostuneena kuulijana torstaina 19.3. Unifin, Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton järjestämään korkeakoulupoliittiseen vaalipaneeliin Helsingin yliopistossa. Yleisöä yliopiston pieneen juhlasaliin oli kokoontunut runsaat 100 henkeä, paneelissa olivat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet. Keskustelussa käsiteltiin kolmea teemaa: yliopistojen rahoitus, duaalimalli ja tiedeministeriö. Kerron vaikutelmia kahdesta ensimmäisestä.

Puolueiden edustajat olivat suorastaan liikuttavan yksimielisiä siitä, että koulutuksesta ei saa enää leikata. Yliopistojen taloudellista tilannetta pidettiin olosuhteisiin nähden kohtuullisena, mutta ei hyvänä. Kaikki näkivät uuden hallituksen lähtökohdat vähintäänkin vaikeina. Julkisen talouden tila on vaikea ja tulevissa valtion budjeteissa on säästettävä.

Panelistit peräänkuuluttivat pitkäkantoista tiedeohjelmaa, josta hallituksen toivottiin pitävän myös kiinni. Yhtenä mahdollisena yliopistojen rahoituksen lähteenä nähtiin nykyistä aktiivisempi oman pääoman kartuttaminen. Yliopistoja kannustettiin lahjoitusten hankintaan. Panelistien kannat jakaantuivat lukukausimaksuissa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Jotkut tyrmäsivät ajatuksen jo lähtökohtaisesti, toiset pitivät sitä hyvänä ja samalla testinä koulutuksen laadulle. Tässä asiassa kuultiin myös aivan uusi pelinavaus, jonka mukaan yliopistot voisivat periä lukukausimaksuja ulkomailla toteutetusta koulutuksesta. Kotimaassa tämä ei olisi edelleenkään mahdollista. Yliopistojen perusrahoitus nähtiin kuuluvan totaalisesti valtiolle. Lisäksi toivottiin, että rahoitus olisi ennustettavaa ja pitkäjänteistä. Toki yliopistoilta toivottiin lisää toiminnallista tehokkuutta.

Tilaisuuden järjestäjinä toimineet ammattiliitot ilmaisivat kannattavansa nykyistä duaalimallia. Korkeakoululaitoksen tulevaisuuden suhteen panelistit olivat niin ikään varsin samoilla linjoilla. Heidän mukaansa duaalimallia ei ole syytä purkaa. Ammattikorkeakouluilla nähtiin olevan erityinen koulutuspoliittinen tehtävä. Samalla kuitenkin toivottiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön löytävän uusia muotoja. Sen pitäisi olla olennaisesti jotakin muutakin kuin jumppasalien yhteiskäyttö, kuten joku asian kiteytti. Tampere3-hanke tunnettiin ja sille annettiin muutamissa puheenvuoroissa selkeää tukea.

Keskustelussa huomioni kiinnittyi vahvan kahtiajaon korostukseen. Tarvitaan kovatasoisia tiedeyliopistoja ja työelämälähtöisiä ammattikorkeakouluja. Minua jäi vähän ihmetyttämään, että mihin me sitten opiskelijoita koulutamme, jollei suomalaisille työmarkkinoille. Panelistit eivät myöskään halunneet vähentää yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen nykyistä määrää.

Vaaleihin on aikaa kuukausi. Kannattaa seurata maamme tulevaisuudesta käytävää keskustelua ja äänestää.

Harri Melin
Vararehtori

Vastaa

Ota kantaa! Pysy kuitenkin asiassa ja muista hyvät tavat. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Roskapostitusten välttämiseksi pyydämme täydentämään: *