Hyvä opiskelukäytäntö

Tieteen tekemisen yhtenä peruspilarina on aina pidetty ehdotonta rehellisyyttä. Tutkimuksessa ja akateemisessa koulutuksessa on yhteiset pelisäännöt ja yhteiset eettiset periaatteet. Ne määrittävät kaikille muun muassa sen, miten toimia suhteessa toisten kokoamiin tutkimusaineistoihin, toisten tuloksiin ja toisten kirjoittamiin teksteihin. Tästä huolimatta tieteessä on aina ollut vilppiä ja aina tulee olemaankin, koska myös tiede on syvästi inhimillistä toimintaa.

Hyvien tieteellisten käytäntöjen opetus aloitetaan jo ensimmäisinä opiskeluviikkoina orientoivien opintojen vaiheessa. Hyvien käytäntöjen opiskelu jatkuu läpi opintojen: lähdeviitteiden merkitsemistä ja lähdeluettelon laadintaa harjoitellaan metodikursseilla, kandiseminaarissa, graduseminaarissa ja vielä niiden välilläkin.

Oikeat toimintatavat eivät pitäisi jäädä kenellekään epäselväksi. Tästä huolimatta törmäämme jatkuvasti erilaisiin opiskeluvilppeihin. Sitä paitsi vilpillisten keinojen käyttäminen on helpottunut Internetin myötä. Copy-paste-metodia ei varmasti erikseen opeteta, mutta sen käyttö kyllä tunnetaan ja suoranaista plagiointiakin  harjoitetaan aina silloin tällöin.

Kaikissa suomalaisissa yliopistoissa ollaan ottamassa käyttöön sähköisiä plagiaatin tunnistusjärjestelmiä. Tällainen on hankittu myös Tampereen yliopistoon. Ensi vuoden alusta lähtien kaikki opinnäytetyöt käyvät läpi alkuperäisyystarkistuksen. Alkuperäisyyden varmistus aloitetaan väitöskirjoista, ja kun opettajille ja opiskelijoille on tarjottu riittävästi opastusta, tarkistus ulotetaan myös graduihin ja kandintutkielmiin.

Asiaa käsitellessään opetusneuvosto painotti, että sähköinen plagiaatin tunnistusjärjestelmä on ennen muuta opiskelijan työväline. Se toimii Moodle-ympäristössä, ja opiskelija voi itse tarkistaa työnsä alkuperäisyyden. Samalla ohjelma tarjoaa myös opettajille mahdollisuuden tarvittaessa varmistaa hyvien tieteellisten käytäntöjen hallinnan.

Valmistaudumme plagiaatin tunnistusjärjestelmän käyttöönottoon rauhallisin mielin. Uskomme, että yliopistomme opiskelijat kunnioittavat ja noudattavat tieteen yhteisiä pelisääntöjä. Uusi ohjelma on väline, jonka avulla opiskelija voi helposti itse varmistaa, että hän on menetellyt eettisesti kestävällä tavalla.

Harri Melin
vararehtori

Yksi vastaus artikkeliin ”Hyvä opiskelukäytäntö

  1. * Työmarkkinaosapuolten olisi myös osallistuttava aktiivisesti strategioihin aina, kun niiden osallistuminen on asianmukaista, sillä ovathan työmarkkinaosapuolet oppimisen kannalta sekä kuluttajia, sijoittajia, neuvottelijoita että tarjoajia.

Vastaa

Ota kantaa! Pysy kuitenkin asiassa ja muista hyvät tavat. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Roskapostitusten välttämiseksi pyydämme täydentämään: *