Yliopisto-opetuksen kehittäminen

Tampereen yliopistossa tehdään isoa koulutusuudistusta. Strategiamme mukaisesti olemme valmistelemassa uusia tutkinto-ohjelmia. Tieteenalayksiköt tekevät rehtorille esitykset uusista ohjelmista huhtikuun alussa, ja rehtori tekee asiaa koskevan päätöksen huhtikuun lopussa. Uudet ohjelmat käynnistyvät syksyllä 2012.

Yliopistojen koulutuksesta vastaavat vararehtorit kokoontuivat hiljattain keskustelemaan yliopisto-opetuksen kehittämisestä. Melkein kaikissa yliopistoissa on meneillään hyvin laajamittaisia hankkeita opetuksen uudistamiseksi. Tiedekuntia ja laitoksia on koottu aiempaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Opetuksen tukipalveluita on uudelleenorganisoitu samaan malliin kuin meillä Tampereella. Hakukohteiden määrää ollaan vähentämässä, ja kandidaattiohjelmat rakennetaan entistä laaja-alaisemmiksi.

Keskusteluissa nousi esiin myös yhteisiä sisällöllisiä tavoitteita. Sekä työmarkkinat että opiskelijat kaipaavat lisää viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Ainakin osa kieliopinnoista on tarkoitus integroida osaksi substanssiopintoja. Kansainvälistymistä vahvistetaan englanninkielistä opetusta lisäämällä ja tukemalla kansainvälistä liikkuvuutta. Esiin nousi myös ajatus verkossa tarjottavien opintojen nykyistä laajemmasta hyödyntämisestä.

Kaikkia yliopistoja yhdistää huoli resurssien riittävyydestä. Tiedämme, että laadukas opetus ei ole mahdollista ilman riittäviä opettajaresursseja. Yhtenä mahdollisena ratkaisuna pidettiin sitä, että opetusta kehitetään voileipäpöytä-mallista gourmet-aterian suuntaan. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että opetuksen ruokalista ei välttämättä olisi hirveän laaja, mutta se mitä tarjotaan, on ehdottoman korkealuokkaista.

Yliopistojen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen lisääminen nähtiin tärkeänä. Joillakin aloilla, kuten tekniikassa, yritysyhteistyöllä on pitkät ja vakiintuneet perinteet. Yliopistojen ja tieteenalojen välillä on kuitenkin eroja. Filosofian tai vaikkapa rakennustekniikan työelämäkäytännöt poikkeavat luonnollisesi toisistaan. Mutta myös niin kutsutuilla generalistialoilla voitaisiin lisätä mahdollisuuksia akateemisen asiantuntijuuden kehittämiseen työelämässä.

Lopulta pidettiin tärkeänä alumnien roolin vahvistamista. Hyvin organisoitu alumnitoiminta voisi olla tärkeä väline sidosryhmätyössä ja verkostoitumisessa. Tärkein kokouksen anti mielestäni oli havainto siitä, että yliopistot haluavat tosissaan lisätä opetuksen arvostusta ja raivata lisää aikaa opetukseen.

Harri Melin
vararehtori

3 vastausta artikkeliin ”Yliopisto-opetuksen kehittäminen

 1. Voisitko kertoa, missä ravintolassa tarjotaan suurille kansanjoukoille gourmet-ruokaa? Olisi kiva mennä maistelemaan.

 2. Verkko-opetuksen lisääminen ei ole keino säästää opetusresursseja. Minulla on kokemusta verkko-opetuksesta ja olen havainnut että gourmet-tasoinen verkko-opetus edellyttää opettajalta vähintään yhtä paljon aikaa kuin ns. lähiopetus. Uuden verkkokurssin suunnitteluun, toteutukseen ja testaamiseen menee enemmän aikaa kuin lähiopetuksen suunnitteluun.

  Verkko-opetuksen laadusta tulee huolehtia kuten muunkin opetuksen.

 3. Uskon, pidän oikeastaan ilmiselvänä, että digitalisoituminen tulee muuttamaan opetusta valtavasti.

  Luin yliopiston strategian läpi. Siinä ei ollut sanaakaan monimuotoisesta opetuksesta, verkkokursseista, MOOC-kurssien toteuttamisesta tai vaikkapa muiden yliopistojen tarjoamien verkkokurssien käyttämisestä hyväksi opetuksessa.

  Koko paperi voisi hyvin olla 80-luvulta.

  Miksi näin?

  On hyvä, että verkko-opetuksen hyödyntämistä on mietitty, mutta nyt pitäisi alkaa juoksemaan todella lujaa, sillä ei mene montaa vuotta, kun lähes jokainen opiskelija esittää kysymyksen:

  Miksi minun kannattaa osallistua Tampereen yliopiston kursseille, kun voin yhtä hyvin suorittaa Ivy League ja muiden huippuyliopistojen MOOC-kursseja?

Vastaa

Ota kantaa! Pysy kuitenkin asiassa ja muista hyvät tavat. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Roskapostitusten välttämiseksi pyydämme täydentämään: *